– Bánh xe đưa cấp phôi có chức năng vận chuyển các phôi gỗ trong quá trình sản xuất. Cấu tạo gồm hai phần lõi và lớp cao su bọc bên ngoài, chịu ma sát tốt,..

Mã: https://en.quocduy.com.vn/banh-xe-dua-cap-phoi/ Danh mục: