Quy trình cưa xẻ gỗ tròn nhiều lưỡi tự động được Quốc Duy đưa ra sơ đồ gợi ý nhằm giúp phần nào cho bạn có thể dễ hình dung ra và hiểu hơn về quy trình phục vụ cho những dự án sau này.

Quy trình hiện đại tiết kiệm nhân lược và thời gian sản xuất. Tuy nhiên để có quy trình hoàn chỉnh và phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn thì liên hệ với Quốc Duy để được tư vấn chuyên sâu hơn.