Máy phay mộng - ghép dọc finger

Tổng sản phẩm: 13

Điều cần biết

Máy phay mộng – ghép dọc finger

Đây là dòng máy chuyên dùng ghép các thanh gỗ ngắn thành thanh gỗ dài, được nối với nhau theo kiểu finger. Bắt đầu là phôi gỗ ngắn sau đó được làm mộng hình lược tiến hành bôi keo là ghép lại.

Một thanh gỗ đạt chuẩn là giữa các mối ghép phải liền nhau không khe hở đều nhau cả 2 mặt đều phải bằng phẳng không cong vênh.

Qúa trình ghép finger có thể dùng 2 máy ( 1 máy phay mộng hình lược + 1 máy ghép dọc)