– Chuyên đánh mộng răng lược cho máy ghép, ghép dọc, ghép thanh,… – Điều khiển đơn giản, dễ dàng.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/manual-type-finger-cutter/ Danh mục: