– Chuyên đánh mộng răng lược cho máy ghép, ghép dọc, ghép thanh,…
– Điều khiển đơn giản, dễ dàng.