– Máy đánh mộng finger chuyên đánh mộng răng lược cho máy ghép, ghép dọc, ghép thanh,…

– Điều khiển đơn giản, dễ dàng.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/manual-finger-joint-machine/ Danh mục: