– Phấn gạch dạ quang – phấn phát quang, chuyên dùng cho các hệ thống quét quang học như hệ thống cưa cắt khuyết tật,…tỷ lệ sắc tố huỳnh quang cực cao,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/lyra-lumineszenzkreide-verschiedene-farben/ Danh mục: