– Đá mài hợp kim hiệu mặt trời sản xuất trên công nghệ hiện đại, chọn lọc cốt liệu bao gồm hạt mài và chất kết dính rất khắt ke, dùng mài bén nhanh lưỡi cưa,.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/diamond-sanding-wheel/ Danh mục: