– Dao tiện gỗ cnc chuyên dùng cho các dòng máy tiện gỗ cnc chuyên gia công tiện gỗ tự nhiên, chuyên dùng tiện song trục cầu thang, tiện lục bình, các loại chày, cối giã,…

– Cấu tạo dao tiện gỗ: mũi dao tiện và thân dao.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/turning-cutting-tool/ Danh mục: