Ốc bông mai còn gọi là bulong lục giác chìm đầu bằng, ốc lục giác,…cấu tạo đầu ốc bông mai lục giác chìm bằng, Thân có hai kiểu là ren lửng hoặc ren suốt,

Mã: https://en.quocduy.com.vn/hexagon-countersunk-bolt/ Danh mục: