– Chỉ may veneer tiêu chuẩn – chỉ khâu veneer, chuyên dùng ghép mí ván veneer, tạo đường may chắc chắn hơn dùng keo sữa. Hạn chế tình trạng bị rách đường may,

Mã: https://en.quocduy.com.vn/thread-vanner/ Danh mục: