– Băng tải và dây đai – băng tải giúp vận chuyển vật liệu theo 1 hướng xác định trước, gồm băng tải PVC, băng tải cao su, khả năng vận tải các vật liệu nặng,.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/conveyor-belts-and-straps/ Danh mục: