– Máy khoan nhiều đầu HS-63T gồm 63 mũi khoan ngang và dọc. Với giá thành tốt và chất lượng cao phù hợp với các nhà xưởng vừa nhỏ lẻ.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/three-unit-boring-machine/ Danh mục: