– Máy khoan nhiều đầu HS-63T gồm 63 mũi khoan ngang và dọc. Với giá thành tốt và chất lượng cao phù hợp với các nhà xưởng vừa nhỏ lẻ.