Quốc Duy cây thông giáng sinh năm 2021 Quốc Duy cây thông giáng sinh

– Máy khoan cam liên kết 4 giàn SM 4ZB SEMAC gồm 4 giàn khoan với 21 mũi khoan trên mỗi giàn, chuyên dùng khoan liên kết các dòng ván công nghiệp,..

Mã: https://en.quocduy.com.vn/four-unit-boring-machine/ Danh mục: