– Máy khoan cam liên kết 4 giàn SM 4ZB SEMAC gồm 4 giàn khoan với 21 mũi khoan trên mỗi giàn, chuyên dùng khoan liên kết các dòng ván công nghiệp,..