Quốc Duy cây thông giáng sinh năm 2021 Quốc Duy cây thông giáng sinh

May khoan nam ngang khoan dung 6 dau tu dong HS-114T / HS114T– Máy khoan 6 đầu với 2 bộ khoan ngang và 4 bộ khoan dọc. Với 42 mũi khoan ngang và 88 mũi khoan dọc.

– Khoan chính xác và nhanh chóng phù hợp với các xưởng vừa và nhỏ

Mã: https://en.quocduy.com.vn/six-unit-boring-machine/ Danh mục: