– Máy khoan liên kết 63 mũi thiết kế 3 giàn khoan, 2 giàn khoan dọc và 1 giàn khoan ngang. Thuận tiện hơn trong việc thao tác thiết lập kích thước khoan.

– Thao tác thay đổi mũi khoan dễ dàng nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian thay đổi.