– Đây là loại máy khoan có 42 mũi, có thể khoan từ các hướng, điều chỉnh khoảng cách thuận tiện.

– Máy có độ chính xác cao, rất cần trong sản xuất nội thất đặc biệt là xưởng gỗ công nghiệp.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/two-ranged-carpenter-drilling-machine/ Danh mục: