– Đây là loại máy khoan có 42 mũi, có thể khoan từ các hướng, điều chỉnh khoảng cách thuận tiện.

 – Máy có độ chính xác cao, rất cần trong sản xuất nội thất đặc biệt là xưởng gỗ công nghiệp.