– Máy khoan cấy vít 2 đầu nạp phôi tự động thực hiện 2 chức năng: Khoan và bắn cấy vít (ốc) dương cùng lúc.

– Kết hợp bộ cấp phôi tự động liên tục giúp tăng năng suất vượt trội.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/coat-stand-main-pole-side-tapping-drilling-machine/ Danh mục: