– SM-20-1J kết hợp 2 chức năng khoan và cắt phay 2 đầu mộng.

– Thiết kế máy nhỏ gọn, điều khiển màn hình và nút nhấn đơn giản.

Mã: https://quocduy.com.vn/automatic-double-side-drilling-cutting-machine/ Danh mục: