– Máy khoan nằm ngang 4 đầu với 4 đầu khoan dùng để khoan 2 đầu và mặt bên của phôi.

– Máy vận hành đơn giản, ít bảo trì, giá thành rẻ. 

Mã: https://en.quocduy.com.vn/multiple-spindle-boring-machine/ Danh mục: