– Máy khoan bắt ốc tự động thực hiện 2 chức năng: Khoan và cấy ốc vít tự động.

– Ứng dụng: Làm các cây móc, máng quần áo,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/coat-stand-double-end-drilling-tapping-machine/ Danh mục: