– Máy dán cạnh 9 chức năng tự động hoàn toàn SM 480DJK kết cấu máy vững chắc, hoạt động ổn định.

– Máy gồm 9 chức năng: Phay trước, lăn keo, cắt đầu đuôi, xén trên dưới, bo cạnh, bo góc, cạo keo, đánh bóng, xẽ rãnh hậu,..

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-linear-edge-machine/ Danh mục: