– Con lăn tì phôi với công dụng tì phôi khi dán chỉ, giữ phôi thẳng bằng không bị lệch phôi, cấu tạo hai phần lõi và lớp cao su bọc bên ngoài,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/rubber-power-feeder-roller-wheels/ Danh mục: