Mắc xích băng tải máy dán cạnh giúp việc đưa phôi nhanh chóng, đa dạng quy cách – các loại mắc xích khác nhau, cấu tạo đơn giản, dễ dàng lắp đặt,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/edge-banding-conveyance-chain/ Danh mục: