– Bánh xe vải đánh bóng máy dán cạnh tự động – Chổi đánh bóng máy dán cạnh tự động là công đoạn cuối cùng trên các dòng máy dán cạnh tự động, giúp làm sạch bề mặt trên dưới sản phẩm sau khi dán cạnh, bánh vải đánh bóng làm sạch có đa dạng quy cách,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/polishing-wheel/ Danh mục: