– Máy bào thẩm tự động trục dao xoắn SM MB504A máy được thiết kế với kích thước đơn giản, dễ dàng sử dụng.

– Máy thực hiện chức năng làm lán bề mặt sản phẩm. Máy sử dụng dao bào miếng có nắp chắn phôi bảo vệ.

Danh mục: