– Trục dao bào xoắn dùng kết hợp với dao bào miếng hợp kim, 14 x 14 x 2.0 x 4 mm, 15 x 15 x 2.5 x 4 mm, tốc độ bào sẽ được đẩy lên nhanh hơn, giảm tiếng ồn,..

Mã: https://en.quocduy.com.vn/spiral-cutter-head/ Danh mục: