• Chuyên dùng cho các dòng máy bào và có thể sử dụng cho máy tubi,…
  • Chuyên cho gỗ cứng, đảm bảo bề mặt láng mịn, tăng độ thẩm mỹ của sản phẩm.
Danh mục: