– Chiều rộng làm việc 635mm

– Được trang bị đèn cảnh báo quá tải

– Trang bị ba con lăn chạy bằng điện

– Thức ăn tốc độ cao lên đến 40 m/phút