– Máy bào gỗ 2 mặt 4 tấc dao thẳng GT 400B được thiết kế với khung máy vững chắc, khả năng làm việc với tốc độ cao.

– Động cơ máy hoạt động luôn luôn ổn định, đạt chất lượng cao sau khi bào.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-double-surface-planer/ Danh mục: