– Chiều rộng làm việc 405mm (16 “)

– Thích hợp để bào phôi rất ngắn

– Được trang bị đầu dao xoắn ốc

– Biến tần đưa  phôi với bộ giảm tốc bổ sung

– Đáp ứng thách thức của mặt phẳng hai mặt cực ngắn 100mm

Mã: https://en.quocduy.com.vn/double-surface-planer-taiwan/ Danh mục: