– Máy bào thẩm dao thẳng 3 dao AN 712 được thiết kế với bàn làm việc mở rộng 305 x 2000mm.

– Máy thực hiện chức năng làm lán mịn 1 mặt sản phẩm. 

Mã: https://en.quocduy.com.vn/hand-jointer-machine/ Danh mục: