– Dao bào miếng rời được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Đức.

– Lưỡi bào được gắn trên ổ dao bào,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/indexable-knives/ Danh mục: