– Dao bào miếng rời được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Đức.

– Lưỡi bào được gắn trên ổ dao bào,…

Danh mục:

0903 600 113