– Máy phay dán cạnh vát nghiêng 45 độ tự động SM 6IJ gồm các chức năng gia công trước, phay góc nghiêng, dán cạnh, cắt trước sau, xén trên – dưới, cạo keo và đánh bóng sản phẩm.

– Máy khả năng dán cạnh dán nghiêng với độ chính xác và đạt độ thẩm mĩ cao.