– Đầu nối mũi khoan đa dạng quy cách thích hợp với từng mũi khoan khác nhau,..Chuyên dùng nối mũi khoan và đầu khoan. 

Mã: https://en.quocduy.com.vn/adaptors-quick-change-chuck/ Danh mục: