– Đầu khoan longer 4 mũi điều chỉnh hiệu longer, đầu khoan 4 trục chính tương ứng với số mũi khoan lắp vào. Khoảng cách giữa các trục điều chỉnh Ø34 – Ø206mm,

Mã: https://en.quocduy.com.vn/4-spindle-circular-boring-head/ Danh mục: