– Đầu khoan 5 mũi cố định longer chính hãng. Tốc độ quay đầu khoan 6000 RPM. Khoảng cách lỗ có thể được xác định theo yêu cầu của khách hàng,…

Mã: https://en.quocduy.com.vn/5-spindle-boring-head/ Danh mục: