– Đầu nối CNC – Collet kẹp dao, đầu kẹp dao sử dụng cho máy CNC phay để giữ giao phay với chục chính của động cơ phay.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/collet/ Danh mục: