– Mũi khoan 2 tầng chuyên dùng để khoan bắt vít vào các vật liệu gỗ. Nhiệm vụ khoan lỗ bắt ren, khoan lỗ cho phần vật liệu trơn và đặc biệt là lỗ khoan bắt vít được dùng nhiều nhất. Từng quy cách mũi khoan sẽ phù hợp với từng loại ốc vít khác nhau.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/threaded-shank-solid-step-drills/ Danh mục: