Giới thiệu quy trình máy sản xuất ván sàn đạt sản lượng cao.

Sơ đồ gợi ý chuyền máy làm ván sàn từ gỗ tự nhiên

  • Giai đoạn 1 – Xử lý phôi
  1. Máy cắt loại bỏ khuyết tật
  2. Máy bào mịn 2 mặt
  3. Máy cưa rong thẳng
  • Giai đoạn 2 – Gia công chi tiết
  1. Máy bào 4 mặt 6 trục
  2. Máy cắt phay mộng 2 đầu
  3. Hệ thống chà nhám
  • Giai đoạn 3 – Sơn hoàn thiện