– Máy chà nhám thùng 3 trục 1300mm SM 1300RRP chuyên dùng chà nhám về mặt gỗ.

– Kích thước làm việc cơ bản là 1300mm, giúp chà nhám sản phẩm như cửa gỗ, khung tranh,…