– Máy chà nhám thùng 7 tấc SM 700RRP gồm 3 truc (2 trục R và 1 trục P), kích thước gia công 700mm, mang thương hiệu SEMAC – Quốc Duy.

– Link kiện máy được chọn lọc và nhập khẩu chất lượng cao cho khả năng chà láng mịn sản phẩm với thời gian ngắn nhất.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/wide-belt-sanders-machine/ Danh mục: