– Máy cắt mộng 2 đầu xe tăng RH-66A chuyên dùng phay cạnh ván 2 đầu.

– Máy được thiết kế với hệ thống điều khiển riêng biệt.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/automatic-double-ended-tenoners/ Danh mục: