– Máy cắt mộng 2 đầu tự động TDS-4 với số ray trượt trên máy là 1 ray. Chiều dài làm việc 1219 mm.

– Quá trình lắp đặt máy đến vận hành nhanh chóng, tốc độ làm việc nhanh năng suất lớn rút ngắn thời gian gia công.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/double-end-miter-saw/ Danh mục: