– Máy phay cắt mộng 2 đầu TDS 6SA-T chiều dài cắt lớn nhất 1829 mm, Chiều rộng cắt lớn nhất 610 mm.

– Máy cắt phay 2 đầu trang bị hệ thống tủ điều khiển độc lập, thao tác dễ dàng.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/auto-double-end-miter-saw-with-moulding-head/ Danh mục: