Băng tải rulo chuyển phôi ngang giúp cho việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm nhân công cho doanh nghiệp.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/horizontal-roller-conveyor/ Danh mục: