Bàn rulo chờ giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa được tự động hóa, linh hoạt và ổn định hơn trong quy trình sản xuất.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/heavy-duty-roller-table-conveyor/ Danh mục: