Bảo hành 12 tháng. Bàn tải chéo với kích thước tùy chỉnh phù hợp với từng nhu cầu và tự hóa quá trình sản xuất.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/l-r-edge-banding-line/ Danh mục: