Các bước trong quy trình làm ván ép coppha

Bước 1 : Cắt khúc gỗ đồng nhất kích thước

Bước 2: Bóc vỏ cây và lạng veneer 

Bước 3: Cắt veneer lấy đường thẳng cho ván

Bước 4 : Sấy veneer để tăng độ cứng và dễ bảo quản

Bước 5: May veneer

Bước 6: Lăn keo và ép ván

Bước 7 : Cắt 4 cạnh và chà nhám