Đây được xem là giai đoạn cuối cùng trong việc hoàn thiện cấu tạo hình dáng cửa cánh cửa. Có rất nhiều cách cũng như dòng máy kết hợp để tạo ra sản phẩm hoàn thiện. Nhưng sản xuất phải được nâng cấp cải tiến để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao, hạn chế  sử dụng nhân công tiết kiệm chi phí