may khoan o khoa ban le cua go tu dong CNC SM60MS-CNC-A / SM60MSCNCA / SM-60MS-CNC-A /SM 60MS CNC A– Máy khoan ổ khóa bản lề cửa tự động ứng dụng cho cửa hiện đại và truyền thống.

– Tạo được ổ khóa tất cả các loại cửa gỗ

Mã: https://en.quocduy.com.vn/cnc-door-lock-hole-and-hinge-milling-machine/ Danh mục: